Curs Formator cod COR 242401, autorizat ANC

Într-o lume care are nevoie mai mult ca niciodată de îndrumare și inspirație, rolul formatorilor devine din ce în ce mai important. Ca formator, vei fi îndrumătorul care îi încurajează pe alții să exploreze, să descopere și să se dezvolte. Vei fi un catalizator al schimbării pozitive în viețile celor pe care îi însoțiți în călătoria lor de învățare.

Ocupația de formator are potențialul unic de a cultiva impactul durabil. Fiecare persoană pe care o influențezi devine o parte a unei rețele de schimbare, extinzând astfel efectele pozitive în comunitate și societate.

Unul dintre aspectele minunate ale ocupării de formator este că învățarea nu se oprește niciodată. Vei fi mereu înconjurat de oportunități de a-ți îmbogăți cunoștințele și de a-ți dezvolta abilitățile. 

Formatorii nu numai că își ajută cursanții să învețe, dar adesea construiesc și comunități. În fiecare grup de formare, veți crea un mediu propice pentru schimbul de idei, colaborare și susținere reciprocă. Veți avea oportunitatea de a întâlni oameni din diverse medii și de a vă îmbogăți experiența prin interacțiunea cu aceștia.

Ocupația de formator este mult mai mult decât un loc de muncă – este o oportunitate de a schimba vieți și de a contribui la construirea unui viitor mai bun. Prin intermediul educației și formării, veți fi implicat în crearea de impact pozitiv în societate, formând generații viitoare, inspirând lideri și alimentând inovația. Vei avea un rol esențial în modelarea viitorului și vei fi parte a unui lanț de schimbări care va continua să se răspândească.

Acest curs este potrivit celor care vor să  înceapă o carieră ca formator(trainer) în domeniul formării profesionale/personale. Formatorul este specialistul în formare care proiectează,  derulează,  evaluează și revizuiește activități teoretice, practice și / sau programe de formare și dezvoltare a competențelor profesionale, derulate în instituții specializate sau la locul de muncă. 

Cursul vă va ajuta să vă dezvoltați tehnicile de predare, învățare și de vorbit în public, în același timp oferindu-vă oportunitatea de a vă evalua și a vă îmbunătăți design-ul și modul de prezentare cu ajutorul feedback-ului participanților și a unui specialist în domeniul formării profesionale. Formatorul te va consilia ori de câte ori este necesar pe toată durata cursului pentru a dezvolta design-ul tău de curs. 

Informații despre formatorul cursului, poți găsi AICI

Perioade:

1. În sala de curs (mai sunt 5 de locuri disponibile) în următoarele zile:

 • 01 August, 17:30 – 21:00;
 • 08 August, 17:30 – 21:00;
 • 21 August,17:30 – 21:00;
 • 28 August, 17:30 – 21:00;
 • 02 Septembrie (examen), 17:30 – 21:00: participanții vor avea ocazia să susțină fiecare, o prezentare timp de 5 minute iar la final vor primi feedback în timp real din partea colegilor și a formatorului cu ajutorul instrumentelor digitale. 

2. Exclusiv Online , în următoarele zile:

 • 28 septembrie, interval orar 10:00 – 14:00;
 • 05 Octombrie, interval orar 10:00 – 14:00;
 • 06 Octombrie, interval orar 10:00 – 14:00;
 • 12 Octombrie, interval orar 10:00 – 14:00;
 • 19 Octombrie, interval orar 10:00 – 14:00;
 • 30 octombrie (examen), interval orar 17:30 – 21:00: participanții vor avea ocazia să susțină fiecare, o prezentare timp de 5 minute iar la final vor primi feedback în timp real din partea colegilor și a formatorului cu ajutorul instrumentelor digitale. 

Partea practică a programului: participanții vor pregăti un proiect pe parcursul programului de formare, în afara întâlnirilor online. Pe toată perioada, cursanții vor fi ghidați de formator și vor primi feedback personalizat de la acesta, prin e-mail sau telefon de câte ori va fi necesar. Proiectul va fi alcătuit din:

 • Studiul teoretic din manualul formatorului primit cadou din partea noastră;
 • Exerciții practice din caietul de lucru al formatorului primit cadou din partea noastră;
 • Auto-testare privind cunoștințele acumulate;
 • Realizarea unui design de curs folosind instrumente, metode și tehnici învățate în cadrul cursului;
 • Realizarea unei prezentări interactive și susținerea acesteia de fiecare participant, în ziua examenului, aceștia având oportunitatea să primească feedback în timp real atât de la colegi cât și de la formator. 

 

Agenda cursului

Modulul I: Introducere în Andragogie

 • Tipuri de educație;
 • Teoria învățării adulților- Malcolm Knowles;
 • Formarea adulților;
 • Stiluri de învățare ale adulților;
 • Tehnici eficiente de învățare;
 • Training-ul-generalități și caracteristici;
 • Stilurile de predare și de învățare ale formatorului;
 • KSA specific formării adulților;
 • Identificarea tipului de formare propriu;
 • Managementul programului de formare;

Modulul II: Marketingul formării

 • Delimitarea unui target grup și analiza nevoilor de formare;
 • Stabilirea și dezvoltarea obiectivelor de formare;
 • Culegerea și filtrarea informațiilor;
 • Adaptarea conținutului în funcție de analiza nevoilor de formare;
 • Crearea unui climat de învățare;
 • Alegerea mediului de formare: sala de curs, online sau hibrid;
 • Procedura de autorizare a unui program de formare profesională;

Modulul III: Proiectarea programelor de formare

 • Bazele proiectării programului de formare;
 • Proiectarea unei deschideri dinamice;
 • Realizarea designului și agendei de curs;
 • Realizarea suportului de curs;
 • Adaptarea suportului de curs în funcție de audiență;
 • Instrumente necesare pentru proiectarea programelor de formare;
 • Metode și tehnici de predare și de învățare;
 • Metode de învățare experiențială;
 • Utilizarea materialelor vizuale în programe de formare;
 • Proiectarea finalului programului de formare;
 • Elemente logistice necesare pentru buna desfășurare a cursului;
 • Instrumente digitale utilizate în programe de formare;
 • Extinderea opțiunilor de formare folosind Social Media;

Modulul IV: Organizarea programelor de formare

 • Corelarea activității practice cu noțiunile teoretice;
 • Tehnici de pregătire a discursului utilizând metodele P.R.E.P., Piramida Inversată, Povestirea, Punctele Principale;
 • Pregătirea și colorizarea vocii- volumul, ritmul, tonul și pauza în discurs;
 • Prevenirea și soluționarea situațiilor de criză;
 • Implicarea activă a participanților;
 • Emoțiile și anxietățile din timpul prezentării– identificare și gestionare;
 • Crearea mediului de învățare;
 • Tehnici de tranziții de subiect;
 • Metode de creare a experiențelor de grup;
 • Tehnici și strategii de captare a atenției folosind limbajele verbale, nonverbale și paraverbale;
 • Tehnici și strategii de ascultarea activă;
 • Tehnici de adresare a întrebărilor;
 • Tipuri de participanți dificili și gestionarea acestora;

Modulul V: Evaluarea, revizuirea și asigurarea calității programelor de formare

 • Procesarea informațiilor;
 • Interpretarea limbajului audienței;
 • Tipuri de feedback și utilizarea lor în funcție de audiență;
 • Scopul evaluării;
 • Evaluarea unui training  folosind metoda lui Kirkpatrick;
 • Alte metode de evaluare ;
 • Adaptarea programului de formare în funcție de evaluarea programului de formare;
 • Returnarea investiției din programul de formare (ROI);
 • Follow-up: strategii pre/post și în timpul training-ului;
 • Strategii privind transferabilitatea învățării;
 • Ghidul de bune practici a formatorului;
 • Dezvoltarea continuă a formatorului;
 • Dezvoltarea programelor de formare autorizate;

Fiecare modul va oferi cursanților cunoștințele și abilitățile necesare pentru a deveni formatori eficienți, capabili să conceapă, să implementeze și să evalueze programe de formare profesionale de înaltă calitate.

Competențe dobândite conform standardului ocupațional Formator

 1. Aplicarea prevederilor legale privind formarea profesională a adulţilor;
 2. Realizarea analizei de nevoi privind formarea profesională a adulţilor;
 3. Respectarea eticii şi a standardelor profesionale în formarea profesională a adulţilor;
 4. Evaluarea competenţelor iniţiale ale participanţilor la programul de formare profesională a adulţilor
 5. Aplicarea procedurilor de asigurare a calităţii activităţii de formare profesională a adulţilor;
 6. Comunicarea şi relaţionarea în procesul de formare;
 7. Dezvoltarea lucrului în echipa implicată în procesul de formare;
 8. Gestionarea conflictelor;
 9. Organizarea activităţilor de formare;
 10. Proiectarea procesului de instruire;
 11. Elaborarea instrumentelor de evaluare;
 12. Realizarea activităţilor de formare teoretică;
 13. Realizarea activităţilor de formare practică;
 14. Gestionarea şi administrarea resurselor specifice procesului de formare;
 15. Organizarea procesului de evaluare a participanţilor la programele de formare profesională a adulţilor;
 16. Efectuarea evaluării şi furnizarea feedbackului privind revizuirea procesului de formare profesională a adulţilor;
 17. Analiza şi comunicarea rezultatelor instruirii (evaluării);
 18. Dezvoltarea personală şi profesională continuă a formatorului.

Public țintă: Pe de o parte, acest curs este potrivit pentru cei care doresc să înceapă o carieră în domeniul formării profesionale în postura de formator(trainer), dar  și pentru cei care vor să își aprofundeze cunoștințele și vor să se dezvolte continuu în acest domeniu și tuturor persoanelor care doresc să învețe să vorbească în public. 

Metoda de instruire: Cursul este unul practic prin excelență, elementele teoretice fiind folosite doar pentru a crea un cadru structurat al domeniului. Cursul se bazează pe interactivitate, aplicații, exerciții metodice(metoda lui Anders Ericsson) și oferă participanților posibilitatea de a-și dezvolta rapid aptitudinile, abilitățile și competențele prin metodele folosite.

Diploma ANC: La finalizarea cursului participanții vor susține un examen, iar absolvenții vor obține certificatul de absolvire autorizat ANC recunoscut la nivel național și european. Cursanții vor susține examenul în prezența unei comisii ANC formată din doi membri.

Acte necesare:   

 • Copie certificat de naștere
 • Copie carte de identitate
 • Copie diplomă de licență/master.
 • Copie certificat de căsătorie

Beneficii:

 •   Vei obține diploma autorizată ANC iar competențele dobândite îți vor fi recunoscute atât la nivel național cât și la nivel european;
 •   Vei primi mapa de curs în format electronic, ce conține cărți, studii, materiale, studii de caz și exerciții dar și manualul formatorului, cu toate actualizările la zi;
 •  Vei învăța de la traineri cu experiență vastă, care au participat la realizarea programelor de formare profesională;
 •  Vei dobândi o înțelegere solidă a principiilor de bază ale învățării adulților și a modului în care acestea se aplică în formare;
 • Vei învăța să identifici stilurile de învățare ale adulților, să gestionezi programul de formare și să îți dezvolți propriul stil de formare;
 •  Vei învăța cum să identifici și să analizezi nevoile de formare ale grupului țintă, cum să adaptezi conținutul de formare la aceste nevoi și cum să creezi un mediu de învățare propice;
 • Vei cunoaște procedura de autorizare a unui program de formare profesională;
 •  Vei învăța să proiectezi un design de curs, să creezi suporturi de curs și să utilizezi instrumente necesare pentru proiectarea programelor de formare;
 • Vei fi consiliat ori de câte ori va fi nevoie de către formator pentru a obține feedback personalizat și cele mai bune versiuni de design de curs și prezentare pentru examen. Acest proces te va ajuta să te perfecționezi ca formator.
 • Vei învăța, de asemenea, cum să utilizezi metode și tehnici de predare și învățare eficiente și cum să folosești instrumentele digitale pentru a extinde opțiunile de formare;
 •  Vei dobândi abilități practice, cum ar fi gestionarea discursului, pregătirea vocii, gestionarea situațiilor de criză și crearea experiențelor de grup. Vei învăța, de asemenea, cum să captezi atenția și cum să abordezi participanții dificili;
 • Vei învăța cum să procesezi și să interpretezi feedback-ul de la audiență, cum să evaluezi un program de formare și cum să adaptezi programul de formare în funcție de rezultatele evaluării. În plus, vei învăța cum să măsori ROI-ul și cum să transferi învățarea în practic
 • Vei învăța cum să predai, să împărtășești informații și să îți dezvolți abilitățile de vorbit în public. Vei primi toate instrumentele necesare pentru a transforma cunoștințele tale în experiențe de învățare semnificative pentru alții;
 • În calitate de formator, vei avea posibilitatea de a contribui la formarea generațiilor viitoare. Acest curs îți va oferi oportunitatea de a influența pozitiv viața celor pe care îi instruiești.
 • Vei învăța cum să inspiri și să conduci oameni, cum să construiești și să menții o comunitate, și cum să faci față provocărilor care apar pe parcurs.
 • Prin participarea la acest curs, te vei conecta cu oameni din diferite domenii și contexte, creând astfel o rețea extinsă de contacte și prietenii valoroase.
 • Vei avea competențele necesare pentru a te dezvolta în cariera ta și te va ajuta să devii un specialist în domeniul tău de activitate.

Bonus:

1. Vei primi un voucher cadou cu 10% reducere la viitoare noastre cursuri. De asemenea, ai ocazia să faci cadou acest curs prin cumpărarea unui voucher. Înscrie-te cu ajutorul formularului de mai jos și te vom contacta.

2. Vei primi din partea noastră CADOU kit-ul formatorului: manualul formatorului cu toate actualizările la zi rezultat din cadrul proiectului Școala de Formatori , caietul de lucru cu aplicații practice. Cadoul nostru va fi trimis prin curier, gratuit, ambalat eco friendly.

Preț: 1200 lei

Oferta de vară: 799 lei/curs în sală sau 699 curs online, se poate plăti suma integrală sau în două rate egale. Acest preț este final ce cuprinde costul întregului curs, materialele de studiu, diploma și taxa de examinare, neexistând alte costuri ascunse. Oferta valabilă până la data de 01 august 2024.

Dacă te înscrii până la data de 01 august 2024, vei mai beneficia de o reducere de 10% din prețul promoțional redus. De asemenea, ai opțiunea să plătești și în două rate egale. 

Ce spun participanții care au absolvit cursul de Formator?

“Cel mai mult m-a ajutat faptul că, de acum înainte, avem un model de formator serios, ordonat, un profesionist, pe Anca. Sunt sigură că va avea impact pe viitor.” – George B.

“A fost foarte bine structurat și documentat, programul pe zile-ore mi-a plăcut mult. Dinamica grupului a fost super, de-abia aștept să mă înscriu la următorul!” – Laura G.

Am înțeles că nu contează doar cantitatea și calitatea informației livrate ci și modul în care e transmisă. Suportul permanent acordat cursanților pentru înțelegerea și punerea în practică a noțiunilor învățate.” – Corina O.

A fost un curs grozav, cu un trainer extraordinar, profesionist, daruit si preocupat permanent de imbunatatirea cursului. Am primit multe informatii noi pe care cu siguranta le voi analiza, sintetiza si folosi in viitor. Sa stii ca am mai practicat meseria de „trainer” cu colegii mei, chiar si cursul de Linux. Am facut-o cum m-am priceput, acum, datorita acestui curs, o voi putea face la un nivel pult mai profesionist. Notele de 5 de mai jos sunt foarte muncite. Se vede, felicitari inca o data! Mult succes Anca!” – Cristian A.

“Nivelul la care a fost prezentat cursul va fi urmatoarea mea tinta. Ma voi pregati sa ajung acolo, la acelasi nivel ca trainer. Cursul a fost extraordinar.” – Tudor L.

Un curs bine structurat, un trainer charismatic și atent la nevoile și capacităție participanților. Informația furnizată a fost consistentă, la obiect și bine echilibrată vizual (imagini, ppt). Mi-a plăut dinamisul atelierelor și am apreciat organizarea trainerului. ” – Sorina M.

Mi se pare foarte util cursul, foarte bine structurată informația și de valoare, dacă aș putea da timpul înapoi cu vreo 2 ani când aveam în subordine pe la 25-30 traineri, l-aș fi impus pentru oricine preda sau ar fi vrut să predea la noi.” – Florin M.

“Mi-a plăcut trainerul. Am participat la cursuri online cu alți traineri care nu știau să empatizeze cu participanții. Anca știe să citească publicul și să adapteze stilului său.” – Mădălina J.

Cursul mi-a plăcut foarte mult. Informația mi s-a părut foarte bine structurată și prezentată. Mi-a plăcut trainerul deoarece explică foarte detaliat, la subiect, fără să piardă interesul cursanților. Exercițiile sunt foarte bine alese și ne scot din zona de confort, dar fără să te facă să te simți inconfortabil. Per total este genul de curs și genul de trainer pe care i-aș recomanda oricui dorește să își dezvolte nivelul profesional și personal.” – Diana A.

A fost de ajutor. Este un curs foarte bine structurat, interactiv ;i cel mai important pentru mine este că după fiecare zi de curs cea mai mare parte a informațiilor era deja asimilitată indiferent dacă reușeam sau nu să mai parcurg suportul de curs. Mulțumesc!”- Andrei M.

Este un curs foarte bine organizat, iar Anca este super cool 🙂 Am apreciat sinceritatea cu care ne-a vorbit, exemplele practice, foarte multe exerciții individuale și de grup. Bineînțeles, un mare plus pentru ca nu ai avut atitudinea de Andreea Esca (a citi de pe prompter), apreciez tare mult oamenii care discuta cu tine foarte natural și sunt permanent interesați să afle daca ai o opinie, daca ai înțeles exact topicul. Interactivitate, într-un cuvânt. Chiar se vede de la depărtare că este un curs muncit de-a lungul timpului și abia aștept să mă înscriu și la alte cursuri organizate de Core Fusion!”- Casiana D.

5 stele din 5. Organizat, structurat, cu informații noi; a ajutat experiența formatorului și feedback-ul primit. Mi-a plăcut foarte mult și m-a ajutat real să îmi îmbunătățesc vorbitul în public.”- Andreea C.

Înscrie-te acum!

 • Vă înscrieți la curs completând formularul de mai jos sau pe e-mail: office@corefusion.ro
 • După înscriere, vei primi e-mail de la noi pentru confirmarea înscrierii, în general în 24-48 de ore.
 • După confirmarea înscrierii și efectuarea plății, veți primi pe mail link de acces în aplicația Zoom înainte cu o săptămână de începerea cursului.
 • Intrați în link-ul respectiv și vă înscrieți cu numele și adresa de e-mail. Este de preferat să vă descărcați aplicația pe calculator / laptop.
 • În ziua și la data începerii intrați în direct în link-ul respectiv.
 • Dacă nu te-ai înscris în timp util pentru această grupă, folosește acest formular iar noi te vom contacta atunci când vom deschide o nouă grupă.


  Ai întrebări? Te rugăm să ne contactezi.

  Cursul de Formator este autorizat de CAFFPA – Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților iar certificatul eliberat este recunoscut de către Ministerul Muncii și Justitiei Sociale și Ministerul Educației Nationale(înlocuiește ANC).