Concurs Național de Proiecte

ANONYMUS lansează Concursul Național de Proiecte 2023

Anonymus  organizează în perioada 21.03.2023-05.04.2023, Concursul Naţional de Proiecte 2023.

Aplicanţii eligibili pentru Concursul Naţional de Proiecte 2023 sunt asociațiile și fundațiile care funcționează în condițiile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005.

Fiecare solicitant(entitate juridică) poate depune maximum 1 proiect la Concursul Naţional de Proiecte 2023.

Calendarul concursului:

 • depunerea dosarului de concurs: 26 – 04.04.20203, între orele 10:00 -16:30 de luni până duminică sau la adresa de e-mail anonymus@office.ro;
 • etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 05 – 07.04.2023;
 • afișarea rezultatelor preliminare ale etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 08.04.2023;
 • depunerea completărilor: 08-09.04.2023;
 • verificarea completărilor depuse: 10-11.04.2023;
 • afișarea rezultatelor etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 12.04.2023;
 • depunerea contestațiilor pentru etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 12-13.04.2023
 • analiza contestațiilor depuse pentru etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 13-14.04.2023;
 • afișarea rezultatelor la contestațiile depuse pentru  etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 15.04.2023;
 • etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor: 16.04-20.04.2023;
 • afișarea rezultatelor etapei de evaluare tehnică și financiară a proiectelor: 21.04.2023;
 • depunerea contestațiilor pentru etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor: 21-22.04. 2023;
 • analiza contestațiilor pentru etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor: 22-23.04.2023;
 • afișarea rezultatelor la contestațiile etapei de evaluare tehnică și financiară a proiectelor și a rezultatelor finale: 24.04.2023.
 • perioada de desfășurare a proiectelor: 20.07-25.12.2023

Detalii suplimentare referitoare la concurs, inclusiv metodologia, se pot de la adresa de mail anonymus@office.ro