În prezent, organizăm acest curs online, pentru informații click aici.

Ocupația manager proiect are în vedere toate persoanele care au responsabilitatea de a realiza și implementa proiecte la nivel operațional. Managementul de proiect nu poate fi complet separat de funcțiile de management organizațional, sau de sarcinile tehnice specifice proiectării și dezvoltării.

Competențele managerului proiect se corelează cu funcțiile ce ilustrează întregul proces de management de proiect, dintre acestea amintim: autorizarea și delegarea; stabilirea planului proiectului; stabilirea sarcinilor de realizat; elaborarea structurii proiectului, pe activități; stabilirea rolurilor și responsabilităților; elaborarea unui plan de lucru pentru fiecare sarcină de realizat, identificarea și înregistrarea riscurilor.

Agendă curs:  Cursul se va desfășura în  decursul celor 5 zile, timp în care participanții vor studia următoarele:

Ziua I:        Redactarea unei cerei de finanțare

Stabilirea scopului și a obiectivelor proiectului,

Definirea activităților specifice proiectului și  eșalonarea lor  în timp

Test intermediar

Ziua II:      Realizarea procedurilor de achiziții pentru proiect

Estimarea și asigurarea resurselor necesare realizării proiectului

Planificare și controlul achizițiilor și contractelor;

Managementul financiar al proiectului;

Test intermediar

 Ziua III:   Identificarea, documentarea, prioritizarea , cuantificarea riscurilor

Urmărirea și controlul riscurilor;

Selectarea și managementul echipei de proiect;

Stabilirea unui sistem de comunicare dedicat proiectului

Test intermediar

Ziua IV:   Stabilirea nivelului de calitate pentru activități și rezultate

Cerere de plată

Cerere de rambursare

Monitorizare și control

Ziua V:     Examen în vederea obținerii diplomei acreditate ANC

Public țintă: Pe de o parte, cursul este potrivit atât persoanelor care nu au o experiență relevantă în domeniul managementului de proiecte dar care vor să învețe mai multe despre acesta cât și pentru cei vor să conceapă o cerere de finanțare și să depună un proiect. Pe de altă parte, acest curs este potrivit și persoanelor care au deja experiență în acest domeniu și vor să se dezvolte mai mult prin acumularea de informații, schimb de experiență cu ceilalți participanți sau cu trainerul cursului. Considerăm că în afara rolului trainerului interactivitatea între cele două tabere, de “începători” si “avansați” va crea un cadru prielnic pentru schimbul de idei și împărțirea experienței.

Metoda de instruire: Cursul se va axa preponderent pe aplicații practice: se vor folosi ca studii de caz diverse proiecte care au obținut finanțare și ale căror rezultate au fost pe măsura așteptărilor iar la partea practică a cursului, cu ajutorul unui template, vom schița propriul proiect(individual sau pe grupe). Tehnicile folosite ce vor stimula activitatea participanților sunt: expunere, discuții dirijate, studii de caz, joc de rol, simulări proiecte și exerciții.

Diploma ANC: La finalizarea cursului participanții vor susține un examen, iar absolvenții vor obține certificatul de absolvire. Certificatul este eliberat sub antetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Educației, Cercetării.

Acte necesare:

 –   Copie certificat de naștere

–     Copie carte de identitate

Pentru susținerea examenului în vederea obținerii diplomei acreditate ANC, cursantul va prezenta și copia diplomei de licență.

Sala de curs: Situată într-o zonă centrală a orașului București, zonă ușor accesibilă, sala de training oferă toate facilitățile și serviciile necesare pentru buna organizare și desfășurare a cursurilor noastre.

Beneficii:

–      Vei primi diploma acreditată ANC, aceasta certficându-ți competențele dobândite în urma parcurgerii cursului

–      Vei beneficia de experiența practică a trainerilor noștri, aceștia bazându-se pe fapte reale și probleme cu care s-au confruntat de-a lungul implementării unui proiect, probleme pe care i-au ajutat să fie mai buni în domeniul lor și din care au învățat tocmai pentru a fi capabili să ofere mai departe cele mai bune soluții și idei pentru a finaliza cu succes un proiect, de la scriere până la control și în final, închiderea acestuiaș

–         Îți vei dezvolta abilitățile de planificare, organizare și coordonare

–      Vei învăța să gestionezi calitatea, riscurile și resursele din proiecte prin studii de caz reale și relevante

–       Îți vei dezvolta abilitatea de gestiona dinamica echipei, identifica rolurile potrivite și cum să comunici eficient

Bonus: Dacă îți convingi colegii și participați 10 persoane la curs, îți asigurăm gratuit locul.

Traineri: 

Mariana Cazacu – click pentru informații despre trainer

Georgiana Camelia Crețan – click pentru informații despre trainer

Pricop Anca –click pentru informații despre trainer