Curs Expert accesare fonduri europene cod COR 242213, autorizat ANC

Ocupația de Expert Accesare Fonduri Structurale și de Coeziune Europene reprezintă o profesie specializată în domeniul gestionării și accesării fondurilor europene destinate dezvoltării regionale, economice și sociale. Experții în accesarea fondurilor structurale și de coeziune europene au un rol crucial în identificarea, planificarea, implementarea și monitorizarea proiectelor finanțate de Uniunea Europeană.

Această ocupație necesită cunoștințe avansate despre cadrul legal și instituțional al fondurilor europene, precum și despre procedurile și cerințele specifice impuse de acestea. Experții în accesarea fondurilor structurale și de coeziune europene trebuie să fie familiarizați cu diversele programe de finanțare disponibile, precum și cu ghidurile și criteriile de eligibilitate asociate acestora.

Responsabilitățile unui expert în accesarea fondurilor structurale și de coeziune europene pot include identificarea oportunităților de finanțare, evaluarea fezabilității și relevanței proiectelor, elaborarea cererilor de finanțare și gestionarea întregului proces de implementare. Aceștia trebuie să cunoască detaliat etapele și procedurile de elaborare a proiectelor, inclusiv aspecte legate de planificare, bugetare, achiziții publice, raportare și monitorizare a rezultatelor.

Un expert în accesarea fondurilor structurale și de coeziune europene trebuie să fie un bun comunicator și să aibă abilități excelente de organizare și gestionare a proiectelor. Capacitatea de a lucra în echipe multidisciplinare și de a coordona diferite părți implicate în procesul de accesare a fondurilor europene este esențială. De asemenea, experții în acest domeniu trebuie să fie actualizați cu privire la noutățile și modificările legislative în domeniul fondurilor europene, astfel încât să poată oferi consultanță și asistență actualizată clienților lor.

Ocupația de Expert Accesare Fonduri Structurale și de Coeziune Europene reprezintă un domeniu în continuă dezvoltare, cu o cerere crescută în sectorul public și privat. Profesioniștii în acest domeniu aduc o valoare semnificativă în procesul de utilizare eficientă a fondurilor europene și contribuie la dezvoltarea sustenabilă a comunităților și regiunilor.

Partea teoretică a cursului cuprinde un cadru exhaustiv care abordează cadrul programatic și instituțional de accesare al fondurilor europene, precum și legislația specifică acestui proces. Participanții vor fi familiarizați cu cadrul de finanțare al Uniunii Europene și cu legislația națională care guvernează implementarea fondurilor europene. Vor învăța să identifice programele de finanțare potrivite și să înțeleagă ghidurile solicitantului și criteriile de eligibilitate. De asemenea, vor avea ocazia să învețe cum să completeze cererile de finanțare și să gestioneze procesul de scriere și monitorizare până la contractare. Alte aspecte esențiale, cum ar fi activitățile proiectului, estimarea rezultatelor, achizițiile și bugetul proiectului, vor fi de asemenea acoperite în această parte teoretică:

 • Cadrul programatic și instituţional de accesare al fondurilor europene;
 • Cadrul de finanţare al Uniunii Europene;
 • Legislaţia specifică accesării și derulării proiectelor finanţate;
 • Legislaţia naţională privind implementarea fondurilor europene;
 • Identificarea programelor de finanţare prin care se pot obţine bani europeni nerambursabili;
 • Ghidul solicitantului și criteriile de eligibilitate;
 • Completarea cererii de finanţare;
 • Stabilirea scopului și obiectivelor;
 • Stabilirea grupului ţintă, Identificarea potenţialilor parteneri;
 • Organizarea echipelor și activităţilor în vederea demarării procesului de scriere a cererii de finanţare, precum și a resurselor în vederea demarării elaborării cererii de finanţare;
 • Scrierea și monitorizarea de la depunere până la contractare;
 • Descrierea activităţilor proiectului și subactivităţilor;
 • Estimarea rezultatelor și a indicatorilor;
 • Aspecte privind realizarea achiziţiilor în cadrul proiectului;
 • Graficul GANTT;
 • Bugetul proiectului;
 • Stabilirea resurselor materiale și realizarea listei de cheltuieli;
 • Aspecte privind implementarea;
 • Metode și instrumente de monitorizare și control;
 • Verificarea conformităţii administrative, verificarea eligibilităţii, evaluarea tehnică și financiară;
 • Organizarea achizițiilor specifice proiectului- modul gratuit prezentat de un consultant în achiziții publice.

Partea practică a cursului oferă participanților oportunitatea de a aplica cunoștințele dobândite într-un mod interactiv și practic. Sub îndrumarea trainerului, participanții vor învăța cum să dezvolte un proiect pornind de la identificarea problemelor, stabilirea obiectivelor specifice și a indicatorilor, până la utilizarea diagramelor Gantt. Vor avea ocazia de a lucra în grupe și de a schița propriul proiect pe baza unei probleme cu care se confruntă societatea și pe care doresc să o rezolve. Participanții vor învăța cum să dezvolte un proiect plecând de la arborele problemelor, să dezvolte obiective specifice, să identifice indicatorii și rezultatele unui proiect, să folosească diagrama Gant, toate sub îndrumarea trainerului. Cu ajutorul unui template, vor schița propriul proiect (pe grupe), având la bază o problemă cu care se confruntă societatea și pe care vor să o rezolve.

Perioade: 

 • Cursul se desfășoară pe o perioadă de câteva zile, cu ore de instruire concentrate într-un program intensiv. Sunt disponibile mai multe perioade de desfășurare, astfel încât participanții să poată alege cea mai convenabilă pentru ei.

Public țintă:  Programul se adresează reprezentanților instituțiilor publice locale și centrale, IMM-urilor, atât coordonatorilor, cât și asistenților de proiecte, precum și tuturor celor ce doresc să dezvolte proiecte prin accesarea de Fonduri Structurale, precum și persoanelor care doresc să lucreze în domeniul proiectelor cu finanțare europeană. Grupurile țintă ale acestui curs includ reprezentanți ai instituțiilor publice locale și centrale, coordonatori și asistenți de proiecte, precum și oricine dorește să dezvolte proiecte prin accesarea fondurilor structurale. Obținerea unei diplome de Expert Accesare Fonduri poate fi un avantaj semnificativ în cariera profesională.

Metoda de instruire: Cursul se va axa mai mult pe aplicații practice: se vor folosi ca studii de caz diverse proiecte care au obținut finanțare și ale căror rezultate au fost pe măsura așteptărilor iar la partea practică a cursului, cu ajutorul unui template, vom schița propriul proiect(individual sau pe grupe). Tehnicile folosite ce vor stimula activitatea participanților sunt: expunere, discuții dirijate, studii de caz, joc de rol, simulări proiecte și exerciții. De asemenea, se pune accent și pe interactivitatea dintre participanți și trainer.

Diploma ANC: La finalizarea cursului participanții vor susține un examen, iar absolvenții vor obține certificatul de absolvire. Certificatul este eliberat sub antetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Educației și Cercetării.

Acte necesare: 

 •   Copie certificat de naștere
 •   Copie carte de identitate
 • Pentru susținerea examenului în vederea obținerii diplomei acreditate ANC, cursantul va prezenta și copia diplomei de licență.

Beneficii și competențe dobândite: După finalizarea cursului de Expert Accesare Fonduri Structurale și de Coeziune Europene, cursanții pot dobândi o serie de competențe valoroase și relevante în domeniul accesării fondurilor europene. Aceste competențe le pot deschide oportunități de carieră în sectorul public, organizații non-guvernamentale sau companii private care beneficiază de finanțare europeană. Iată câteva dintre competențele pe care cursanții le pot dezvolta:

 1.     Vei primi diploma acreditată ANC, aceasta certficându-ți competențele dobândite în urma parcurgerii cursului.
 2. Cunoștințe solide despre fondurile europene: Cursanții vor înțelege cadrul legal și instituțional al fondurilor structurale și de coeziune europene, precum și procedurile și cerințele specifice asociate acestora. Vor fi familiarizați cu diversele programe de finanțare și ghidurile de solicitant, cât și cu aspecte legate de planificare, bugetare, achiziții publice, raportare și monitorizare.
 3. Abilități de identificare a oportunităților de finanțare: Cursanții vor fi capabili să identifice programele de finanțare potrivite pentru diferite domenii și proiecte. Vor ști cum să evalueze fezabilitatea și relevanța unui proiect în contextul cerințelor fondurilor europene.
 4. Elaborarea cererilor de finanțare: Cursanții vor învăța cum să elaboreze cereri de finanțare eficiente, în conformitate cu ghidurile și criteriile de eligibilitate specifice. Vor dobândi abilități de redactare și structurare a documentelor necesare, precum și înțelegerea cerințelor și așteptărilor evaluatorilor.
 5. Gestionarea și implementarea proiectelor: Cursanții vor dezvolta abilități de gestionare și coordonare a proiectelor finanțate de Uniunea Europeană. Vor învăța cum să planifice și să monitorizeze activitățile, să gestioneze bugetul, achizițiile și aspectele legate de raportare și conformitate.
 6. Abilități de comunicare și colaborare: Cursanții vor dezvolta abilități solide de comunicare și colaborare, deoarece vor lucra în echipe multidisciplinare și vor interacționa cu diferite părți interesate, precum parteneri de proiect, autorități de gestionare și evaluatorii fondurilor europene.
 7. Analiză și evaluare: Cursanții vor dobândi abilități de analiză și evaluare a proiectelor și a rezultatelor acestora, utilizând indicatori de performanță și instrumente de monitorizare specifice.
 8. Cunoștințe legislative și actualizate: Cursanții vor fi informați și actualizați în privința schimbărilor legislative și reglementărilor în domeniul fondurilor europene, ceea ce le va permite să ofere consultanță și asistență actualizată clienților lor.

Aceste competențe vor asigura cursanților un avantaj competitiv pe piața muncii și le vor oferi posibilitatea de a se implica în proiecte de dezvoltare important și de a contribui la utilizarea eficientă a fondurilor europene în diverse domenii și sectoare.

Preț vechi: 1000 RON.

Preț nou: 799 RON. Acest preț este final ce cuprinde și taxa de examinare, neexistând alte costuri ascunse. De asemenea, ai opțiunea să plăteși și în două rate.

 • Vă înscrieți la curs completând formularul de mai jos sau pe e-mail: office@corefusion.ro
 • După înscriere, vei primi e-mail de la noi pentru confirmarea înscrierii, în general în 24-48 de ore.
 • După confirmarea înscrierii și efectuarea plății, veți primi pe mail link de acces în aplicația Zoom înainte cu o săptămână de începerea cursului.
 • Intrați în link-ul respectiv și vă înscrieți cu numele și adresa de e-mail. Este de preferat să vă descărcați aplicația pe calculator / laptop.
 • În ziua și la data începerii intrați în direct în link-ul respectiv.
 • Dacă nu te-ai înscris în timp util pentru această grupă, folosește acest formular iar noi te vom contacta atunci când vom deschide o nouă grupă.

  Ai întrebări? Te rugăm să ne contactezi.

  Cursul de Expert Accesare Fonduri Structurale și de Coeziune Europene este autorizat de CAFFPA – Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților iar certificatul eliberat este recunoscut de către Ministerul Muncii și Justitiei Sociale și Ministerul Educației Nationale(înlocuiește ANC).