Curs Manager cod COR 121029, autorizat ANC

 

Managerii sunt specialiști cu profil profesional foarte divers, situați pe nivelul managementului de mijloc (middle management), care conduc activitățile desfășurate de colective multiple, eterogene și variate de oameni, în interiorul unor organizații și companii de dimensiuni diferite din orice sector de activitate: economic, social, cultural, administrativ, sănătate, educație, servicii etc. pentru atingerea obiectivelor strategice asumate.

Managerii administrează activități complexe din punct de vedere profesional în cadrul organizațiilor în care lucrează, asumându-și răspunderea pentru procesul de luare a deciziilor în contexte de muncă imprevizibile și pentru atingerea obiectivelor proprii și de grup. Managerii planifică, organizează și coordonează activitatea colectivelor subordonate, controlează și evaluează modul de aplicare a deciziilor și gradul de îndeplinire al obiectivelor asumate, în funcție de domeniul profesional, antrenează membrii echipelor și îi motivează pentru obținerea rezultatelor preconizate.

Managerii sau managerii de mijloc sunt responsabili pentru implementarea politicilor și strategiilor elaborate de managementul de vârf, la nivelul lor de conducere existând o echilibrare relativă a sarcinilor de management cu cele de execuție.

Agendă curs:  Cursul se desfășoară în decursul a șase zile. Participanții vor studia următoarele:

Ziua I:       Management strategic – definiție, concept

Conținutul procesului de management strategic

Instrumente și metode ale managementului strategic

Tipuri de strategii organizaționale și modalități de selecție a strategiei

Implementarea, monitorizarea și controlul strategiilor

Ziua II:     Tipuri de comunicare în cadrul unei organizații

Conceputul de leadership

Procesul decizional (strategii decizionale)

Rolul leaderului într-o organizație

Test intermediar

Ziua III:     IBPM- Intelligent Business Process Management

Managementul Achizițiilor

Managementului Timpului și al Costurilor

Managementul dinamicii Echipei și al Comunicării

Managementul Calității și al Riscurilor

Ziua IV:   Noțiuni de managementul resurselor umane

Managementul strategic al resurselor umane

Influența tehnologiei asupra resurselor umane

Strategii de evaluare și motivare a angajaților

Test intermediar

Ziua V:     Social Media și Business Project Management

Campanii de marketing targetate cu ajutorul SM

Profilul Consumatorului

Relația organizației cu consumatorul

Test Intermediar

Ziua VI:    Marketingul activităților derulate

Asigurarea calității activităților din cadrul structurii coordonate

Examen în vederea obținerii diplomei acreditate ANC

Public țintă:  Acest curs este adresat tuturor personalelor care se află în poziții de conducere din cadrul unor organizații și doresc să își îmbunătățească abilitățile manageriale. De asemenea, este potrivit și pentru persoanele care vor să se dezvolte profesional și care vizează poziții de conducere, prin dezvoltare și prefecționare continuă devenind potriviți pentru astfel de funcții. Considerăm că în afara rolului trainerului interactivitatea între cele două tabere, de “începători” și “avansați” va crea un cadru prielnic pentru schimbul de idei, strategii și împărtășirea experienței.

Metoda de instruire:  În afara noțiunilor teoretice, cursul se bazează preponderent pe activitatea practică adică pe simularea unei mici afaceri prin care participanții vor conduce o companie și vor învăța cum să o managerieze. Această simulare se va baza pe o aplicație(asemănătoare cu cea de pe ipotetica.ro) unde participantul se va înfrunta cu diverse situații și probleme cu care managerul se întâlnește frecvent.

Diploma ANC: La finalizarea cursului participanții vor susține un examen, iar absolvenții vor obține certificatul de absolvire. Certificatul este eliberat sub antetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Educației Naționale.

Acte necesare:  

–  Copie certificat de naștere

–  Copie carte de identitate

Pentru susținerea examenului în vederea obținerii diplomei acreditate ANC, cursantul va prezenta și copia diplomei de licență.

Sala de curs: Situată într-o zonă centrală a orașului București, zonă ușor accesibilă, sala de training oferă toate facilitățile și serviciile necesare pentru buna organizare și desfășurare a cursurilor noastre.

Beneficii: 

–              Obținerea diplomei acreditate ANC

–              Vei învăța de la traineri cu experiență vastă, care au conceput diverse strategii decizionale într-o organizație

–              Vei învăța ce înseamnă managementul strategic și cum prin acesta poți influența oamenii cu care lucrezi

–              Vei ști cum se manageriază o echipă și cum sădevii un lider pentru aceștia

–              Vei fi capabil să îți eficientizezi timpul de lucru și cum să îți micșorezi costurile

–              Vei învăța cum să te folosești de tehnologie și de social media în procesul de marketing

Bonus: Dacă îți convingi colegii și participați 10 persoane la curs, îți asigurăm gratuit locul.

Traineri:

Mariana Cazacu – click pentru informații despre trainer

Georgiana Camelia Crețan – click pentru informații despre trainer