Gabriela Oprea

Conferențiar universitar, doctor inginer economist, cu o experiență de peste 20 ani la catedră atât pentru activități didactice clasice cât și pentru evenimente bazate pe educația non-formală, formator în cadrul unor cu finanțare europeană și națională, cu experiență atât în mediul academic cât și în cel privat. A fost, in paralel, cadru didactic și manager de proiect pentru “Simulator de business” – concurs național studențesc U.P.G. Ploiești(2017, 2018), Proiect CNFIS- FDI 0573 “SAS UPG – Motor de dezvoltare a compețentelor antreprenoriale ale tinerilor SMART”, Coordonator/Manager de proiect din partea UPG pentru proiectul “Studenți mai bine pregătiți pentru viitor (2020-2022)”, membru în echipele de implementare ale mai multor proiecte dintre care ultimul finalizat (2021) este “Bursa Student Antreprenor”.

Domenii abordate: Antreprenoriat/Competențe antreprenoriale, Management de proiect, Comunicare și negociere în afaceri, Simulări și proiecte de management, Managementul aprovizionării și vânzărilor.

Experiență și competențe:        

 • Peste 15 ani experiență ca Lector universitar și Confereneția universitar la Catedra de Management-Marketing- Administarrea Afacerilor în cadrul Universității  Petrol – Gaze din Ploieşti.
 • Peste 20 ani experiență în domeniul educației formale și non-formale în proiecte naționale/internaționale și în medii multiculturale în cadrul activității universitare și în co-parteneriat cu instituții externe UPB.

Educație și formare:

 • Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești,Facultatea de Stiinte Economice, licență în specializarea Management(2011);
 • Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, domeniul Inginerie Industrială, Diplomă de doctor(2009);
 • Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești, Master  Managementul Petrolului(2008);

 • Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești, Facultatea de Stiinte Economice, Master Managementul Sistemelor Economice, Turistice și Administrative(2006);

 • Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești , Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică, Specializarea Inginerie Economică în domeniul mecanic; inginer diplomat în profilul Inginerie Economică(2000);
 • Manager de Proiect autorizat ANC(2017);
 • Formator autorizat ANC(2019);
 • Cursuri de iniţiere în domeniul Managementului Medierii  Conflictelor(2016);
 • Curs Tehnologii informaționale(2003

 • Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești , Cursul de pregătire psiho-pedagogică, Departamentul pentru pregătirea personalului didactic(2000);