Experiență în formare profesională privind cursuri acreditate ANC de calificare, inițiere, specializare și perfecționare din 2014 până în prezent. Compania noastră au autorizat și organizat numeroase cursuri acreditate. 

  1. Managementul cursurilior în proiecte cu finanțare europeană și națională:
  • Sprijinirea grupurilor vulnerabile pentru participarea pe piața muncii prin SC PALACE DUMBRAVA SRL, POSDRU/165/6.2/S/143076
  • VALORificarea oportunităților de inserție pe piața muncii pentru grupurile vulnerabile, prin integrarea în Întreprinderi Sociale VALORIS, POSDRU/168/6.1/S/144616
  • Școala de Formatori, Asociația Pro – Youth
  • Atelierul de Management de Proiect, Asociația Pro – Youth
  • Youthography, Asociația Better Youth
  • Școala de Management, Asociația Better Youth
  • Tineri Activi pentru Societate, Asociația Better Youth

        2. Organizare evenimente:

  • Petrecerea Asociației Pro-Youth (2013)
  • Petrecerea Asociației Pro-Youth (2014)

Clienții noștri – click pentru detalii