Acest set acoperă competențe personale, interpersonale și interculturale, precum și toate formele de comportament,  care oferă individului posibilitatea de a participa în mod constructiv și eficient la viața socială și în câmpul muncii, în mod special, posibilitatea de a rezolva conflicte, dacă este necesar, în societățile din ce în ce mai diversificate.

Competențele civice înzestrează individul pentru a participa în mod activ la viața civilă, bazată pe cunoașterea conceptelor și structurilor sociale și politice, și pe angajarea la o participare democratică și activă.

Competențele sociale au legătură cu bunăstarea socială și personală care presupune înțelegerea cu privire la cum pot indivizii să-și asigure echilibrul, incluzând resurse pentru sine, pentru propria familie și pentru mediul social.Pentru o participare socială și interpersonală plină de succes, este esențial să se înțeleagă codurile de conduită și de maniere general acceptate de societate.

Agendă curs: Cursul se desfășoară în  decursul a trei zile. Participanții vor studia următoarele:

Ziua I:

Noțiuni introductive privind educația civică și socială

Coeziunea socială, diversitate și dezvoltare durabilă

Abordarea internațională în domeniul responsabilității sociale – ISO 26000

Test intermediar

Ziua II:  

Comunicarea privind responsabilitatea socială

Dimensiunea internăa responsabilității sociale

Tehnici de negociere

Test intermediar

Ziua III: 

Comunicarea privind responsabilitatea socială

Politici de dezvoltare socială și susținerea politicilor naționale

Principiile confuncianismului (promovarea armoniei și echității  – justiția socială)

Examen în vederea obținerii diplomei acreditate ANC

Public țintă:   Acest curs se adresează tuturor persoanelor care vor să dobândesc  și să își dezvolte competențe și abilități generale, necesare activității lor profesionale.

Metoda de instruire: Cursul este unul practic prin excelență, elementele teoretice fiind folosite doar pentru a crea un cadru structurat al domeniului. Cursul se bazează pe interactivitate, aplicații, exerciții și oferă participanților posibilitatea de a-și dezvolta rapid aptitudinile, abilitățile și competențele.

Diploma ANC: La finalizarea cursului participanții vor susține un examen, iar absolvenții vor obține certificatul de absolvire. Certificatul este eliberat sub antetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Educației și Cercetării.

Acte necesare: 

–   Copie certificat de naștere

–   Copie carte de identitate

Pentru susținerea examenului în vederea obținerii diplomei acreditate ANC, cursantul va prezenta și copia diplomei de bacalaureat.

Sala de curs: Situată într-o zonă centrală a orașului, zonă ușor accesibilă, sala de training oferă toate facilitățile și serviciile necesare pentru buna organizare și desfășurare a cursurilor noastre.

Beneficii: 

–  Obținerea diplomei acreditate ANC

– Vei învăța de la traineri cu experiență vastă, care au implementat diverse proiecte legate de egalitatea de șanse, incluziunea socială, discriminarea la locul de muncă sau coduri de conduită

–  Vei avea capacitatea de a comunica în mod constructiv, în diferite medii, de a exprima și înțelege diferite puncte de vedere și de a negocia cu abilitate pentru a produce încredere și de a empatiza

–  Vei cunoaște conceptele de democrație, justiție, egalitate, cetățenie și drepturi civile

–  Vei acumula cunoștințe de integrare europeană, despre principalele obiective și valori

–  Vei învăța să determini principii morale și codurile de conduită ce reglementează relațiile interumane din cadrul organizațiilor

Bonus:

Dacă îți convingi colegii și participați 15 persoane la curs, îți asigurăm gratuit locul.

Traineri:

Camelia Ungureanu – click pentru informații despre trainer